Кількість назв: 965

  Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні

  Монографія

    
  Автор Чехович. Т. В.
  ISBN 978-966-916-945-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 584
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено з’ясуванню сутності конституційного принципу рівності
  взагалі та у публічному управлінні зокрема, а також розробленню комплексного та
  системного механізму адміністративно-правового забезпечення його гарантування
  та реалізації. Робота буде цікавою для вчених, викладачів права, практикуючих
  юристів, а також широкого загалу читачів, які цікавляться сучасними питаннями
  організації та здійснення публічного управління.