Кількість назв: 965

  Кримінальне право зарубіжних країн

  Монографія

    
  Автор Кузьмін Е. Е.
  ISBN 978-966-916-692-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 96
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, загальні положення, план навчального процесу, структуру навчальної дисципліни, плани практичних занять, перелік питань для підготовки до екзамену, а також перелік рекомендованих джерел, що повинні допомогти студентам в організації самостійної роботи в процесі навчання.

  Для студентів 3 курсу Факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) денної форми навчання, першого (бакалаврського) оствітньо-кваліфікаційного рівня, з галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право», аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також для всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права зарубіжних країн.