Кількість назв: 940

  Німецько-український словник юридичних термінів

  Монографія

    
  Автор Ківалов С. В., Петлюченко Н. В.
  ISBN 978-966-916-095-9
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 576
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  «Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлює сучасні закономірності й тенденції функціонування юридичної термінології та враховує нові під- ходи в порівняльному правознавстві в умовах швидкого розвитку глобалізаційних процесів. Словник містить близько 27 тисяч словникових статей. Призначений для широкого кола правознавців: практиків, теоретиків, аспірантів, студентів, – а також усіх, хто цікавиться правовими системами України, Німеччини, Австрії, Швейцарії, окремими галузями права цих країн і має потребу в коректному тлумаченні та перекладі міжнародних німецькомовних правових документів...