Кількість назв: 965

  Невербальна інформація в кримінальному провадженні: теоретико-методологічні основи

  Монографія

    
  Автор Ващук О. П.
  ISBN 978-966-916-412-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 430
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії досліджено теоретичні та методологічні основи невербальної інформації в кримінальному провадженні. Висвітлено становлення положень про невербальну інформацію та чинники її введення в криміналістику, охарактеризовано сучасний стан та перспективи наукових досліджень невербальної інформації в кримінальному провадженні. Визначено поняття, значення та структуру антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні. Увагу приділено особливостям традиційних методів дослідження антроподжерельної невербальної інформації та обґрунтуванню доцільності використання інноваційних методів пізнання антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні.

  Визначено зміст та джерела антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні. Подано авторську класифікацію невербальної інформації в кримінальному провадженні. Охарактеризовано функції та принципи використання антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні, а також психофізіологічні засади дослідження антроподжерельної невербальної інформації.

  Видання призначене для науковців, практичних працівників, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблематикою використання невербальної інформації в кримінальному провадженні.