Кількість назв: 965

  Право в публічному управлінні

  Монографія

    
  Автор Баштанник В. В., Новак А. М., Рагімов Ф. В.
  ISBN 978-966-289-304-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 408
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник містить матеріали для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань правового регулювання публічного адміністрування. У посібнику містяться основні навчально-методичні матеріали для засвоєння теоретичних положень, вироблення вмінь та практичних навичок з дисципліни «Право в публічному управлінні» відповідно до тематичного плану, перелік питань для самостійного опрацювання слухачами, перелік рекомендованої літератури.

  Для підготовки слухачів за магістерською програмою всіх форм навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», аспірантів, а також для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.