Кількість назв: 965

  Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади

  Монографія

    
  Автор Іванський А. Й.
  ISBN 978-966-916-677-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 232
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єктами влади та подальшого розвитку органів місцевого самоврядування в Україні в особі місцевих громад в умовах сучасної децентралізації влади в державі та суттєвих змін, що відбуваються у правовому полі діяльності органів місцевого самоврядування.

  Особлива увага приділяється майну громади, правовим аспектам його набуття, зміни та відчуження, а також різноманітним заходам правового захисту майнових прав громад, з виділенням усього спектру категорій судових справ, що склалися на сьогодні. Автор має багаторічний досвід праці в органах місцевого самоврядування.

  Науково-практичне видання містить систематизовані методичні рекомендації з найтиповіших категорій судових справ, в яких приймають участь органи місцевого самоврядування, з прикладами оформлення процесуальних документів.

  Праця розрахована на голів, секретарів, старост, співробітників місцевих рад та їх виконавчих органів, широке коло практикуючих юристів у галузі місцевого самоврядування, науковців, працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, студентів, аспіратів та викладачів.