Кількість назв: 965

  Адміністративне право України

  Монографія

    
  Автор Коломоєць Т. О., Кукурудз Р. О., Кузенко Л. В., Шарая А. А.
  ISBN 978-966-916-541-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 84
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із
  базових тем навчальної дисципліни «Адміністративне право», завдання для набуття
  практичних компетентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для
  самостійної роботи.
  Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.