Кількість назв: 965

  Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів

  Монографія

    
  Автор Ковтун О. В., Татаров О. Ю.
  ISBN 978-966-916-865-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 228
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуванням останніх законодавчих змін та нових напрямів розвитку сучасної юридичної науки, дослідження питань розслідування перешкоджання законній професій ній діяльності журналістів. У результаті дослідження визначено, особливості доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професій ній діяльності журналістів, а також розроблено науково обґрунтовані пропозиціиї та рекомендації з удосконалення кримінального процесуального законодавства і практики й ого застосування.

  Монографічне дослідження призначене для прокурорів, слідчих та співробітників оперативних підрозділів, професорсько-викладацького складу, здобувачів вищої освіти навчальних закладів юридичного профілю.