Кількість назв: 940

  Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

  Монографія

    
  Автор Діордіца І. В.
  ISBN 978-966-916-500-8
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 548
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографію присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. ... Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Охарактеризовано складові правовідносин, що виникають та складаються у сфері кібербезпеки. Визначено правову природу загроз у сфері кібербезпеки, напрями розбудови національної системи кібербезпеки. Окреслено особливості правового режиму кібербезпекової політики в окремих країнах, а також підготовки фахівців у сфері кібербезпеки.