Кількість назв: 940

  Криміналістична невербалістика

  Монографія

    
  Автор Ващук О. П.
  ISBN 978-966-916-423-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 88
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові питання криміналістичної невербалістики, її теоретичні та методологічні основи, онтологію криміналістичної невербалістики, психофізіологічні основи дослідження невербальної інформації. Посібник укладено на основі чинного нормативного законодавства України, криміналістичної і психологічної літератури, емпіричних і статистичних даних. У посібнику визначені питання лекційного матеріалу, запропоновано плани практичних занять і види самостійної роботи, окреслені питання для підсумкового контролю знань, а також рекомендована література.

  Навчально-методичний посібник розрахований на викладачів та студентів вищих навчальних закладів, науковців, юристів-практиків та практиків інших галузей знань.

  Дана публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф70/193-2017 (0117U003832)) Державного фонду фундаментальних досліджень.