Кількість назв: 965

  Кримінальне право України. Особлива частина

  Монографія

    
  Автор Ступник Я. В.
  ISBN 978-966-916-210-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 716
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчально-методичний посібник з дисципліни „Кримінальне право України. Особлива частина” складений за вимогами кредитно-модульної системи і містить структуру програми навчального курсу, опорний конспект лекцій, тематичний план семінарських занять, основні критерії оцінювання знань студентів, орієнтовний перелік питань для підсумкового контролю та перелік рекомендованої літератури. У посібнику систематизовано основні питання Особливої частини кримінального права України, що дозволить студентам засвоїти основи методики й техніки аналізу окремих складів злочинів, їх елементи та ознаки. Для студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, викладачів, аспірантів, науковців, практичних працівників...