Кількість назв: 965

  Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України

  Монографія

    
  Автор Мельник Р. С.
  ISBN 978-966-916-890-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 1030
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Науково-практичний коментар К одексу адміністративного судочинства України підготовлено з урахуванням останніх змін, внесених до процесуального законодавства. Здійснено глибокий та всебічний аналіз норм адміністративного процесуального права через призму практики Європейського суду з прав людини та практики національних адміністративних судів. Сформульовано практичні рекомендації щодо застосування норм К одексу на практиці.

  Коментар розрахований на працівників суду, адвокатів, юрисконсультів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.