Кількість назв: 940

  Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу

  Монографія

    
  Автор Малюга Л. Ю.
  ISBN 978-966-992-006-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 406
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії досліджено теоретико-методологічні засади адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Проаналізовано правову природу соціального законодавства, визначено його ознаки, здійснено аналіз ретроспективи даного правового явища у світі та на території України. Встановлено суть і значення адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС, досліджено види, форми та стадії. Проаналізовано інституційні засади та зміст контролю за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу.

  Особливу увагу приділено порівняльно-правовому аналізу соціального законодавства країн Європейського Союзу та України. Виявлено специфіку розвитку правового регулювання соціального законодавства у Німеччині, Франції, Естонії, Латвії, Польщі та Швейцарії. Обґрунтовано напрями запозичення позитивного європейського досвіду у контексті адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС.