Кількість назв: 965

  Теорія правозастосування

  Монографія

    
  Автор Макушев П. В., Хрідочкін А. В.
  ISBN 978-966-916-502-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 360
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику розглянуті актуальні питання теоретичних і практичних аспектів правозастосування: еволюція уявлень про юридичну природу правозастосування; підстави, принципи та функції правозастосування; механізм правозастосування, його поняття, об’єкт, методи та процедури; поняття, стадії та форми здійснення правозастосовної діяльності; поняття, основні принципи, способи та види тлумачення норм права; юридична природа, особливості, юридична техніка і юридична мова актів правозастосування; засоби, способи та механізм подолання прогалин у законодавстві та колізій норм права. Навчальний посібник розрахований на студентів магістратури та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичного спрямування, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями теорії права.