Кількість назв: 965

  Генетика популяцій

  Підручник

    
  Автор Трофименко О. Л., Гиль М. І., Сметана О. Ю.
  ISBN 978-966-916-465-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 252
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У першій частині підручнику подано загальну характеристику положень з генетики популяцій тварин, зокрема наведено історичну довідку розвитку цієї наукової гілки, представлені теоретичні засади популяційної генетики, розглянуті особливості і різновиди спадкової гетерогенності популяцій тварин, наведено основи оцінки генетичної мінливості і методики феноаналізу, охарактеризовані вплив еволюційних факторів і підроздільності популяцій на їх генетичну структуру, наведений опис генетичного вантажу популяцій, розглянуті питання видо- і породоутворення, а також основ генетики кількісних ознак. Друга частина підручнику присвячена питанням спеціальної генетики популяцій найбільш поширених сільськогосподарських тварин України, а також збереження їх генофонду.