Кількість назв: 965

  Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України

  Монографія

    
  Автор Заборовський В.В.
  ISBN 978-966-916-209-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2017
  Сторінки 900
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад правового статусу адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України. Розкриваються етапи становлення та розвитку інституту адвокатури, зокрема в аспекті еволюції розуміння термінів «адвокат» і «адвокатура», а також визначається місце та роль такого інституту громадянського суспільства в умовах формування правової держави в Україні. Особлива увага приділяється дослідженню незалежності адвоката як основоположної умови здійснення адвокатської діяльності. В монографії, на основі фундаментального принципу незалежності адвокатури, розкривається
  природа як правового статусу адвоката, так і кожного з структурних елементів такого статусу, які виділяються автором.
  На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства про адвокатуру, науково-теоретичних та прикладних робіт, матеріалів як судової, так і практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, міжнародних стандартів адвокатської професії в монографії розкривається сутність структурних елементів правового статусу адвоката (професійні права та обов’язки, гарантії адвокатської діяльності та відповідальність адвоката). Також досліджується як порядок набуття особою такого статусу, так і проблемні питання, що пов’язані з оформленням повноважень адвоката.
  Монографія розрахована на адвокатів, студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів і факультетів та на широке коло читачів, що цікавляться питаннями адвокатури і адвокатської діяльності, які, на думку автора, знайдуть для себе багато цікавого в цій роботі.