Кількість назв: 940

  Ботаніка з основами екології

  Монографія

    
  Автор Світельський М.М., Іщук О.В., Федючка М.І., Матковська С.І., Пінкіна Т.В., Романюк А.А.
  ISBN 978-966-289-270-3
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 540
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику висвітлено походження, будову та життєдіяльність клітин, тканин і органів рослин та викладено основні методичні рекомендації і вказівки щодо виконання 28 лабораторних робіт з цитології, гістології, морфології та анатомії вегетативних і генеративних органів, а також систематики нижчих і вищих рослин. Містить перелік питань та тестові завдання до кожного розділу. Показано флористичну
  та ценотичну різноманітність рослинності України, її екологічну залежність, широтний і вертикальний зональний розподіл, динаміку та перспективи збереження гено- і ценофонду.
  Рекомендований для підготовки студентів аграрних вищих навчальних закладів ІІ–ІV рівнів акредитації.