Кількість назв: 940

  Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології

  Монографія

    
  Автор Капрельянц Л.В., Єгорова А.В., Труфкаті Л.В.
  ISBN 978-966-289-206-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 136
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». ... У посібнику надана інформація щодо правил роботи та основного обладнання в мікробіологічних та вірусологічних лабораторіях, технологій приготування поживних середовищ та методів їх стерилізації; методів дослідження морфології, культуральних та фізіологобіохімічних властивостей мікроорганізмів; способів культивування мікроорганізмів та вірусів, методів виділення чистих культур, класичних та сучасних методів ідентифікації мікроорганізмів; способів якісного та кількісного обліку мікроорганізмів...