Кількість назв: 940

  Основи біогеохімії

  Монографія

    
  Автор Шмандій В.М., Бездєнєжних Л.А.
  ISBN 978-966-289-044-0
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 176
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальній посібник призначений для студентів з підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Розглянуто основні поняття основ біогеохімії як науки про взаємодію живих речовин і геохімічного середовища. В.І. Вернадський, основоположник біогеохімії, виявляє грандіозну роль живої речовини в геохімічних процесах на нашій планеті. Для вивчення ролі живої речовини в біосфері були потрібні знання біології, геології, хімії, саме на їх основі створилась нова наука – біогеохімія. Специфіка й значення біогеохімії полягає у тому, що об’єкт її досліджень лежить на перехресті двох фундаментальних структурних рівнів матерії – атомарного й біосферного.