Кількість назв: 965

  Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування

  Навчальний посібник

    
  Автор Мринський І. М., Урсал В. В., Коковіхін С. В., Лавренко Н. М.
  ISBN 978-966-289-250-5
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 92
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику висвітлено основних багатоїдних шкідників, приведено детальний опис їх морфології і біології розвитку, фенологічний календар та заходи захисту від шкідника. Опис кожного виду супроводжується фотографічним матеріалом. Робота виконана в межах державної науково-дослідної тематики «Стратегічні напрямки розвитку адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур за умов обмеженості природних і матеріальних ресурсів» (номер державної реєстрації 0117U006764). Матеріали можуть бути використані агрономами по захисту рослин, науковими співробітниками, викладачами, аспірантами і студентами як навчальний посібник з дисциплін спеціальностей: «Агрономія», «Захист і карантин рослин», «Садівництво та виноградарство», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство».