Кількість назв: 940

  Правове регулювання державної служби в Україні (200 найпоширеніших запитань та відповідей)

  Монографія

    
  Автор Коломоєць Т.О., Шарая А.А.
  ISBN 978-966-916-476-6
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 80
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни, подається перелік 200 найпоши- реніших питань та відповідей, переліки основної та додаткової літератури.

  Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів.