https://www.soils.org/sssagloss/)» та Cornell Soil Health Assessment Training Manual» (http://soilhealth.cals.cornell.edu/training-manual/)." >
Кількість назв: 965

  Наукова термінологія в агрономії

  Навчальний посібник

    
  Автор Лавренко С. О., Дашевська Л. М.
  ISBN 978-966-289-360-1
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 168
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник призначено фахівцям сільського господарства, здобувачам вищої освіти, науковцям, для визначення, перекладу та написання наукових текстів англійською (американською) транскрипцією, поглибленого вивчення мови. У розділах наведено терміни й поняття українською, англійською мовами і транскрипцію цих слів, приклади написання наукових статей в міжнародних наукометричних виданнях, зокрема WOS (Web of Science) та Scоpus, а також зразок наукового тексту з підручника. Посібник дасть змогу не допускати помилок при складанні наукових тестів та в спілкуванні. Навчальний посібник оснований на міжнародно-визнаній термінології в галузі агрономії. У його написанні використано матеріали «Glossary of Soil Science Terms 2008 (replaces the 2001 edition)», а також «on-line version (https://www.soils.org/sssagloss/)» та Cornell Soil Health Assessment Training Manual» (http://soilhealth.cals.cornell.edu/training-manual/).