Кількість назв: 940

  Путівник у прикладну наукометрію

  Навчальний посібник

    
  Автор Рідей Н. М., Зазимко О. В., Кліх Л. В., Кіщак Т. С., Паламарчук С. П., Шостак А. В., Познанська О. В., Рибалко Ю. В.
  ISBN 978-966-289-048-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 344
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації при вивченні дисциплін «Основи наукової діяльності», «Методологія наукових досліджень» та ін., а також аспірантів та молодих учених. У навчальному посібнику представлена характеристика міжнародних наукометричних баз даних, розкрито їх роль у поширенні наукової інформації, оцінці її якості та значенні для розвитку сучасної науки. Досліджено найбільш популярні міжнародні видання для публікацій результатів наукових досліджень, розкрито теоретичні і методичні аспекти підготовки таких публікацій, представлено розрахунок основних наукометричних показників, ручну методику побудови індекса Хірша, запропоновано алгоритм пошуку інформації в наукометричних базах даних.