Кількість назв: 940

  Основи наукових досліджень

  Навчальний посібник

    
  Автор Рокочинський А. М., Сапсай Г. І., Шалай С. В.
  ISBN 978-966-289-137-9
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 172
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни "Основи наукових досліджень", тематику самостійної роботи, контрольну тестову програму, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто поняття про науку, її структуру, класифікацію та організацію, види доліджень. Наведено огрунтування тематики і методів досліджень, поняття про наукознавство, стадії та етапи досліджень, систему науково-технічної інформації, впровадження та ефективність досліджень. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів які навчаються за напрямом підготовки 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" і спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія".