Кількість назв: 940

  Гідроекологія

  Підручник

    
  Автор Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Гроховська Ю. Р., Лянзберг О. В., Бєдункова О. О.
  ISBN 978-966-289-078-5
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 380
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів (1 модуль). Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів їх забруднення (органічного, токсичного, радіонуклідного), критеріям оцінки та системам класифікації якості природних вод, основним принципам охорони, захисту і раціонального використання водних ресурсів (2 модуль). Підручник адресований студентам і викладачам вищих навчальних закладів II – IV рівнів акредитації, аспірантам і науковим співробітника, фахівцям водного і рибного господарства, охорони природи.