Кількість назв: 940

  Природна кормова база рибогосподарьких водойм

  Навчальний посібник

    
  Автор Кражан С. А., Хижняк М. І.
  ISBN 978-966-2393-95-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 330
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Гідробіологія» для студентів рибогосподарських факультетів аграрних університетів. Дається характеристика основних гідробіологічних угруповань - бактеріопланктону, фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, макрофітів, які складають основу природної кормової бази водойм. Описані основні знаряддя та методи відбирання проб, їх опрацювання в польових та лабораторних умовах, опрацювання матеріалів щодо живлення риб, дається атлас основних видів гідробіонтів та їх систематичне положення, таблиці сирих мас безхребетних. Для студентів рибогосподарських факультетів вищих навчальних закладів.