Кількість назв: 940

  Контрастивна лексикологія англійської та української мов: теорія і практика

  Монографія

    
  Автор Андрейчук Н.І., Бабелюк О.А.
  ISBN 978-966-916-875-7
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 236
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник призначено для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності «Філологія», зокрема, перекладацьких відділень вищих навчальних закладів. Вперше у вітчизняній лінгвістиці пропонується систематизований контрастивний аналіз англійської та української лексики з представленням його теоретичних та практичних аспектів. Підручник складається з 8 розділів, кожен з яких включає текст лекції, завдання для семінарського заняття, список основної літератури та додаткові тексти для поглибленого самостійного опрацювання теми.