Кількість назв: 940

  Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects (Полілінгвістична освіта в Україні: теоретичні та практичні аспекти)

  Монографія

    
  Автор О. В. Попова
  ISBN 978-966-916-643-2
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 152
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник «Multilingual education in Ukraine: theoretical and practical aspects» побудований на професійно-орієнтованому матеріалі та охоплює актуальні питання в галузі професійної підготовки майбутніх перекладачів-полілінгвів. Вправи для практичних занять відображають тематичний матеріал навчального курсу. Набуті студентами знання і навички перекладу текстів різної дискурсивної спрямованості в межах мовних пар «китайська ↔ українська», «англійська ↔ українська», «китайська ↔ російська», «англійська ↔ російська», «китайська ↔ англійська», «українська ↔ російська» можуть прислужитися їм у професійній діяльності. Навчальний посібник може бути в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія. Переклад (англійська, китайська мови)», «Середня освіта. Мова і література (англійська, китайська)», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям у сфері міжкультурної комунікації.