Кількість назв: 940

  Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців

  Монографія

    
  Автор Омельчук С.
  ISBN 978-966-518-755-4
  Видавець Видавничий дім "Києво-Могилянська академія"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 356
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії визначено тенденції в розвиткові української лінгводидактики початку ХХІ ст., проаналізовано лінгводидактичну термінологію з лексико-семантичного, граматичного і стилістичного поглядів. Теоретичне й прикладне значення має узагальнення мовних традицій й дотримання літературних норм у сучасній фаховій термінології. Описано типові порушення, властиві науковому текстові лінгводидактичного спрямування, й запропоновано нормативні відповідники, а також схарактеризовано мовне оформлення сертифікаційних робіт з української мови у форматі ЗНО. Для лінгводидактів, мовознавців, докторантів, аспірантів, магістрів-філологів, учителів-словесників, а також фахівців з інших наук.