Кількість назв: 940

  Українська мова за професійним спрямуванням

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор Берегова Г. Д.
  ISBN 978-966-2393-51-4
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 340
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Пропонований посібник призначений для студентів спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» аграрних закладів вищої освіти з метою поглибленого чи самостійного вивчення теоретичного матеріалу з української мови професійного спрямування, що передбачає узагальнення та систематизацію знань за трьома модулями: «Основні мовні та мовленнєві поняття», «Писемне професійне мовлення», «Усне професійне мовлення». Кожен модуль розподілено на окремі теми, які доповнюються завданнями, запитаннями та тестами для самоконтролю.