Кількість назв: 956

  Асистентська практика

  Навчальний посібник

    
  Автор Костолович М. І., Денисюк Н. В., Ойцюсь Л. В.
  ISBN ISВN 978-966-916-506-0
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 172
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник розроблений відповідно до навчальної програми асистентської практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 101 Екологія. Підготовлений посібник покликаний допомогти майбутнім викладачам в оволодінні знаннями, вміннями та навичками з організації освітнього процесу у вищій школі та проведення науково-педагогічних досліджень. Посібник складається з передмови, двох розділів, в яких основна увага приділяється змістово-організаційним та методичним аспектам підготовки, проходження і оцінювання асистентської практики, словника основних понять і термінів, рекомендованої літератури та додатків. Розрахований на здобувачів вищої освіти та викладачів.