Кількість назв: 963

  Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем

  Монографія

    
  Автор Рідей Н. М., Горбатенко А. А., Строкаль В. П., Шофолов Д. Л., Рибалко Ю. В.
  ISBN 978-617-7123-42-1
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 236
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Теоретично обґрунтовано й розроблено індекс природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів, спеціалізовану геоінформаційну систему «ГІС ВП НУБіП України – Агрономічна дослідна станція» для оцінки їх екологічного стану та картування. Запропоновано методику визначення індексу узагальненої видової рясності біорізноманіття локальних територій агроландшафтів за індексом MSA, який дорівнює 0,099 і вказує на втрату близько 90 % природного біорізноманіття досліджуваної території внаслідок високого рівня розораності земель. Визначено стан агроландшафтів на основі даних геоінформаційного моніторингу за агрокліматичними, еколого-агрохімічними, агроекологічними, еколого-токсикологічними і картографічними показниками та встановлено, що територія ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» належить до екологічно нестабільних, а екологічна ситуація є незадовільною. З’ясовано шляхи оптимізації екологічного стану агроландшафтів за допомогою геоінформаційного аналізу. Набули подальшого розвитку теоретичні і практичні аспекти екологічного оцінювання агроландшафтів й сучасні підходи до їх системного аналізу з врахуванням індексу природно-ресурсного потенціалу агроландшафтів. Для науковців, викладачів і аспірантів біологічних і аграрних ВНЗ і НДІ, які спеціалізуються в галузі екології, ландшафтознавства, геоінформаційного моніторингу.