Кількість назв: 965

  Екологія людини

  Підручник

    
  Автор Залеський І. І., Клименко М. О.
  ISBN 978-966-289-042-6
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 340
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику в певній послідовності розглянуто еволюцію і життєдіяльність людини як біосоціальної істоти, збереження її цілісності у сучасних соціо-економічних умовах. Розглянуті питання забруднення навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовпливи довкілля і людини, адаптацію її до стресогенних чинників, екологічні проблеми духовних цінностей та формування екологічного світогляду. З метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку і збереження генофонду людини, розглянуті питання екологічної моральності, культури та психології особистості. Розглянуті природні і соціально-екологічні фактори, що впливають на безпечне існування людини. Підручник містить тести, глосарій, що сприятиме глибше осмислення викладеного матеріалу. Адресований студентам, аспірантам, що вивчають екологію, викладачам і фахівцям різних галузей науки.