Кількість назв: 965

  Екологія міських систем

  Підручник

    
  Автор Клименко М. О., Пилипенко Ю. В., Мороз О. С.
  ISBN 978-966-8447-62-4
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 294
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Підручник містить поняття ландшафтно-екологічної основи міста, під яким розуміють історичні відомості про появу перших міст та пов’язують це з ландшафтом території. Наведено аналіз техногенних факторів та моделювання міського простору, практикум з екології міських систем, приклади тестової програми, список рекомендованої літератури. Підручник може бути корисним при вивченні дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами за напрямом підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.