Кількість назв: 943

  Екологія та природознавство з методикою навчання. Частина І

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор Соколовська О. С., Січко І. О.
  ISBN 978-966-916-595-4
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 224
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У посібнику подається методика навчання курсу екології і природознавства, система методів, форм і засобів навчання, за якими відбувається формування уявлень про вітальну цінність природи, виховання екологічної культури особистості, розвиток гармонійних відносин між особистістю, природою і суспільством, опанування навичками навчально-пізнавальної та природо- охоронної діяльності. Посібник може бути застосований студентами, вихователями дитячих навчальних закладів, фахівцями початкової і дошкільної освіти.