Кількість назв: 940

  Сертифікація, оцінювання відповідності, акредитація

  Монографія

    
  Автор Гуменюк Г.Д.
  ISBN 978-966-289-205-5
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 220
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику висвітлені основні положення законодавчих, нормативно-правових актів та нормативних документів щодо сертифікації, оцінювання відповідності та акредитації. Мета, завдання та принципи державної політики у цих сферах діяльності. Сучасний стан сертифікації на відповідність вимогам НД у Добровільній системі сертифікації УкрСЕПРО.
  Схеми сертифікації. Порядок сертифікації вітчизняної та імпортної продукції, атестації виробництва та інспекційний контроль в Добровільній системі сертифікації. Описано як здійснюється оцінювання відповідності продукції, що підпадає під дію технічних регламентів. Модульна оцінка відповідності та ринковий нагляд в Україні та Європі. Вимоги до органів з оцінювання відповідності згідно міжнародних стандартів. Висвітлено порядок акредитації органів з оцінювання відповідності та їх повноваження. Описано міжнародну практику та європейське законодавство у сфері сертифікації, оцінювання відповідності, акредитації та ринкового нагляду і контролю. Про діяльність міжнародних та регіональних організацій у сфері сертифікації та акредитації. Особливості сертифікації та акредитації в деяких зарубіжних країнах.
  Матеріал викладений в посібнику відповідає навчальний програмі дисципліни «Сертифікація продукції і систем якості, атестація виробництва», а також може бути корисним при вивченні інших дисциплін: «Стандартизація і сертифікація», «Технічне регулювання», «Стандартизація, метрологія, сертифікація» та інших дисциплін. Матеріал, що викладений в посібнику може бути корисним для викладачів, фахівців, інженерно-технічних працівників підприємств, які займаються питаннями сертифікації.
  Посібник рекомендований студентам ЗВО, котрі навчаються за спеціальністю «Харчова технологія», «Експертиза харчових технологій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та спеціалізацією «Якість, стандартизація та сертифікація».