Кількість назв: 940

  Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров’я людини

  Навчальний посібник

    
  Автор Орел С. М., Мальований М. С., Орел Д. С.
  ISBN 978-966-289-037-2
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 232
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки екологічного ризику, показано місце дисципліни в блоці варіативних дисциплін підготовки фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». В посібнику проводиться аналіз впливу на людину отруйних хімічних речовин по двох оцінках - оцінці шкідливості речовини (токсичності) і оцінці ступеню контакту цієї речовини з організмом людини (експозиції). Ці дві оцінки дають можливість передбачити імовірність настання певного негативного наслідку, проводити ранжування впливу певних хімічних речовин і приймати рішення щодо захисту від їх впливу. Оцінка впливу небезпечних хімічних речовин на людину, яка дає можливість приймати правильне рішення для її захисту і є метою навчального посібника. Навчальний посібник може бути корисним також студентам інших спеціальностей для вивчення нормативної дисципліни «Екологія» і для всіх, хто вивчає проблеми, пов'язані з оцінкою екологічного ризику впливу антропогенної діяльності на здоров'я людини.