Кількість назв: 965

  Практикум з радіобіології та радіоекології

  Навчальний посібник

    
  Автор Гайченко В. А., Гудков І. М., Кашпаров В. О., Кіцно В. О., Лазарєв М. М.
  ISBN 978-966-2393-18-7
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 278
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Викладено правила і техніка радіаційної безпеки під час роботи з джерелами іонізуючих випромінювань і радіоактивними речовинами, вимоги до улаштування і обладнання радіометричних лабораторій. Коротко розглянуто фізичні основи радіоактивності та прийоми статистичної обробки даних радіометрії. Описано способи збору і підготовки проб різних видів продукції та об'єктів навколишнього середовища для радіометричних досліджень, радіометричні та дозиметричні прилади різних систем. Наведено галузеві стандарти та методики вивчення забруднення радіонуклідами різноманітних об'єктів. Викладений цикл лабораторних робіт з радіобіології та радіоекології, ситуаційні задачі щодо особливостей ведення аграрного виробництв на забрудених радіонуклідами територіях та принципи їх виконання. Наведений список рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, спеціалістів-екологів, науковців.