Кількість назв: 962

  Природні ресурси України

  Навчальний посібник

    
  Автор Гнатів П. С., Хірівський П. Р., Зинюк О. Д., Корінець Ю. Я., Панас Н. Є.
  ISBN 978-966-443-079-1
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 216
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику подані основні складові природних ресурсів України – природні умови, геологічні, біотичні, ґрунтові, водні й рекреаційні ресурси, а також людський потенціал країни. Висвітлені історичні віхи генезису природного довкілля і ресурсів, сучасні ознаки і напрями їх антропотрасформації. Викладені найвагоміші принципи невиснажливого використання ресурсного потенціалу, збереження природного середовища та дієві заходи охорони природних багатств держави.
  Навчальний посібник підготовлений для студентів ОКР «магістр» спеціальності
  «Екологія та охорона навколишнього середовища».