Кількість назв: 965

  Радіобіологія

  Підручник

    
  Автор Гудков І. М.
  ISBN 978-966-289-092-1
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 504
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Згідно типової програми курсу «Радіобіологія» викладені основні положення сучасної загальної та сільськогосподарської радіобіології та радіоекології. Коротко викладена історія радіобіології та етапи її розвитку. Наведено відомості про природу іонізуючих випромінювань, їхні джерела, взаємодію з речовинами живих організмів. Розглянуто біологічні ефекти іонізуючих випромінювань, радіочутливість організмів різних таксономічних груп, можливості її модифікації. Особливу уваги приділено процесам міграції радіоактивних речовин в об’єктах навколишнього середовища та шляхам надходження в рослини та організм тварин і людини, особливостям господарювання на забруднених радіонуклідами територіях, використанню іонізуючих випромінювань у різних сферах народного господарства. Висвітлено основні принципи радіаційної безпеки. Для студентів вищих навчальних закладів II–IV рівнів акредитації.