Кількість назв: 940

  Бухгалтерський облік

  Навчальний посібник

    
  Автор Давидюк Т. В., Манойленко О. В., Ломаченко Т. І., Резніченко А. В.
  ISBN 978-966-916-097-3
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 392
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисциплін «Бухгалтерський облік (основи)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ» і спрямований на вироблення у студентів навичок щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Для полегшення опанування матеріалу контрольні запитання та завдання представлені таким чином, щоб орієнтувати студента на самостійну перевірку якості засвоєння матеріалу, робити більш ефективним його с пілкування з викладачем, націлюючи і на відповіді з конкретних п итань, і на та творче мислення. У посібнику висвітлено теоретичні основи бухгалтерського обліку в умовах впровадження національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Дана характеристика бухгалтерського обліку, його сутність, функції в системі управління економікою; предмет і метод бухгалтерського обліку. У навчальному посібнику розкрито особливості ведення фінансового обліку на підприємствах. Навчальний посібник розраховано для студентів економічних спеціальностей денної і заочної форм навчання, яким необхідне знання бухгалтерського обліку для успішного здійснення підприємницької діяльності.