Кількість назв: 940

  Економетрика

  Навчальний посібник

    
  Автор Лугінін О. Є., Фомішина В. М., Дудченко О. М., Радванська Н. В., Бетехтін О. В., Акімов О. В.
  ISBN 978-966-289-038-9
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 320
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Посібник призначено до вивчення нормативної навчальної дисципліни "Економетрика" студентам економічних та управлінських спеціальностей вищих навчальних закладів. Розглянуті підходи класичної економетрики до побудови економетричних моделей парної та множинної регресії на основі методу найменших квадратів (1МНК). Описані випадки порушення умов використання 1МНК із застосуванням спеціальних методів оцінювання параметрів економетричних моделей. Надано загальний опис інших моделей: оптимізаційних, сіткових, балансових і ризикових, які знаходять широке застосування при прийнятті господарських рішень в сучасній ринковій економіці і дають комплексне уявлення про економіко-математичне моделювання. Розглянута велика кількість типових задач, багаточисельних вправ, тестів. Результати розв'язання задач з реалізації економетричних і оптимізаційних моделей ілюструються використанням персонального комп'ютера. Посібник буде корисним для викладачів вищих навчальних закладів і фахівців з розглянутої тематики.