Кількість назв: 940

  Економіка підприємства (Частина 2. Практикум)

  Навчальний посібник

    
  Автор Шарко М. В., Латкіна С. А., Мєшкова-Кравченко Н. В.
  ISBN 978-966-289-108-9
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 278
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Концепція навчального посібника спрямована на формування у студентів здатності застосовувати знання при вирішенні практичних завдань з економіки підприємства, враховуючи особливості сучасної законодавчої та нормативно-правової бази України. Навчальний посібник має дві структурні частини: теоретичні основи та практичні підходи до розв’язання завдань за окремими темами; ситуаційні завдання та методичні рекомендації до їх виконання. Перша частина складається з тем програми дисципліни, які пов’язані з розв’язанням практичних завдань. Кожна тема містить: теоретичні основи та методичні рекомендації до розв’язання завдань; приклади розв’язання практичних завдань, завдання для самостійного розв’язання. Друга частина включає шість ситуаційних завдань (вихідна інформація за варіантами), вирішувати які можна як індивідуально, так і працюючи в малих групах. Запропоновані завдання дають змогу реалізувати особистісно-розвивальний підхід до економічної підготовки студентів, активізувати їх пізнавальну, творчу діяльність. Навчальний посібник призначений для студентів спеціальностей «Економіка» «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», може бути корисним для студентів технічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, керівників і фахівців підприємств різних галузей економіки України.