Кількість назв: 940

  Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України

  Монографія

    
  Автор Пирога І. С.
  ISBN 978-966-916-936-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 280
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів державного регулювання економіки. Досліджено сучасний стан системи оподаткування, вивчено світовий і вітчизняний досвід стимулювання економічної діяльності засобами податкового права. На основі проведеного дослідження альтернативних методів обґрунтовано напрями та інструментарій податкового регулювання соціально-економічного розвитку України. Рекомендовано для наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів юридичних спеціальностей, а також працівників державних органів влади, аудиторів і податкових консультантів.