Кількість назв: 940

  Міжнародна економіка

  Навчальний посібник

    
  Автор Антофій Н. М., Булюк О. В., Фомішин С. В.
  ISBN 978-966-2393-66-8
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2019
  Сторінки 352
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  Навчальний посібник підготовлено до вивчення курсу «Міжнародна економіка» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво». Навчальний посібник складається з 13 розділів. В навчальний посібник включені навчально-методичні матеріали – словник основних понять, списки рекомендованої літератури до кожної теми курсу. Книга написана на базі значної кількості новітніх статистичних даних. Видання розраховано для студентів і аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу, підприємців, усіх, хто цікавиться проблемами функціонування міжнародної економіки.