Кількість назв: 940

  Міжнародні економічні відносини

  Навчально-методичний посібник

    
  Автор Рибчук А. В., Фомішина В. М., Фомішин С. В.
  ISBN 978-966-916-710-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2018
  Сторінки 392
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У посібнику представлено наочний матеріал, що характеризує еволюцію міжнародних економічних відносин у схемах, таблицях та статистичних показниках світових економічних та фінансових організацій: МВФ, Групи Світового банку, СОТ. Зміст посібника дає можливість прослідкувати теоретичні аспекти функціонування та реалізації міжнародних економічних відносин в умовах глобалізаційних тенденцій розвитку світового господарства. Структура пропонованого посібника включає плани семінарських занять з дисципліни „Міжнародні економічні відносини” для ОС „Бакалавр” – спеціальності „Менеджмент та адміністрування”, топіки англійською мовою, тести і питання для самоконтролю, типові задачі та їхні розв’язки з окремих тем курсу, перелік індивідуальних семестрових завдань та методичні рекомендації до їх виконання. Посібник може бути корисним для студентів, аспірантів та здобувачів, які вивчають особливості розвитку міжнародних економічних відносин.