Кількість назв: 940

  Системи управління якістю

  Навчальний посібник

    
  Автор Кузьміна Т. О., Євтушенко В. В.
  ISBN 978-966-289-198-0
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 500
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику викладено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління якістю відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»у всіх навчальних закладах Ш – ІУ рівня акредитації. Особлива увага приділяється стандартам нових версій 2015 р. ISO серії 9000, ISO 14000, ISO 17025 (версії 2017 р.), створенню інтегрованих систем управління якістю, використанню статистичних методів контролю та аналізу якості, соціально-психологічним аспектам впровадження систем управління якістю. Навчальний посібник може бути використаний для студентів та співробітників наукових і навчальних закладів, аспірантів і викладачів, які працюють над різними аспектами проблем якості продукції, процесів та послуг, формуванням систематичних знань про структуру й функції систем управління якістю.