Кількість назв: 940

  Товарознавство та експертиза в митній справі

  Навчальний посібник

    
  Автор Чурсіна Л. А., Вербицький О. М., Калінський Є. О.
  ISBN 978-966-2660-23-4
  Видавець Олді+
  Рік випуску 2018
  Сторінки 308
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику охарактеризовано головні аспекти товарознавства та експертизи в митній справі. У ньому подано структуру та характеристику української митної системи, розкрито роль товарознавства в митній справі. Навчальний посібник висвітлює комплекс питань, що виникають під час експертизи та оформлення товарів, які перетинають державний кордон України. Посібник базується на знаннях дисциплін „Основи товарознавства виробів”, „Основи митної справи” та законодавчої бази України. В основу навчального посібника покладено матеріали лекційних та лабораторних занять з дисципліни „Товарознавство та експертиза в митній справі”. Навчальний посібник може бути використаний студентами, які навчаються за спеціальністю 8.18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація та за напрямом підготовки 6.030510 – Товарознавство і торговельне підприємництво. Посібник також може бути корисним для аспірантів, спеціалістів з товарознавства та широкого кола читачів.