Кількість назв: 940

  Управління витратами і прибутком в інноваційній діяльності

  Навчальний посібник

    
  Автор Захарченко В. І., Філиппова С. В., Балахонова О. В
  ISBN 978-966-916-864-1
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2019
  Сторінки 196
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У навчальному посібнику систематизовано і компактно викладено курс «Управління інноваційними витратами» для магістрантів, достатній для освоєння основних принципів і механізмів теорії витрат. Посібник має дві ключові особливості: по-перше, для нього характерний стислий, тезисний виклад матеріалу, що дає змогу зосередитися на вивченні основоположних засад і ключових положень теми. По-друге, до посібника включено різноманіття практичних, у тому числі реальних ситуацій з рішенням. Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей університетів, студентів фінансово-економічних коледжів, а також слухачів шкіл бізнесу та курсів перепідготовки спеціалістів.