Кількість назв: 940

  Методологічні засади географії

  Підручник

    
  Автор Топчієв О. Г., Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О., Яворська В. В.
  ISBN 978-966-916-895-5
  Видавець Видавничий дім "Гельветика"
  Рік випуску 2020
  Сторінки 366
  DOI
  Дозвіл

  Анотація

  У підручнику обговорюються сучасні трансформації предметної області вітчизняної географії. Обґрунтована необхідність посилення розгляду земної оболонки як єдиного й цілісного об’єкту географічної науки, як інтегрованої геосфери, що поєднує природне середовище, штучний матеріальний світ, створений людиною, і суспільство з його виробничою та духовною діяльністю. Йдеться про формування нового наукового напряму географічних досліджень, який розглядає земну оболонку не лише як природно-географічний об’єкт (базове поняття – географічна оболонка Землі), а як цілісну соціо-природну геосферу, яку названо “ландшафтною оболонкою Землі”. Розглянуті теоретико-методологічні принципи і методичні підходи географічних досліджень природного середовища, природокористування, територіальної організації суспільства, планування територій у контексті представлення об’єкту географічних досліджень як ландшафтної оболонки Землі, як довкілля життєдіяльності людини. Посібник рекомендований студентам і науковцям географічних спеціальностей, а також фахівцям ландшафтного планування та планування територій, економістам, демографам, соціологам, екологам, управлінцям.